The mediator

EN Rol

EN De bemiddelaar zal als neutrale derde de partijen wegwijs maken in het verloop van het bemiddelingstraject en in de omgangsregels, die partijen zich verbinden na te leven gedurende de bemiddeling ...

EN Erkend bemiddelaar worden

EN Iedereen die een diploma van minimaal het niveau bachelor beschikt, dan wel een staat van ervaring in conflictoplossing met minimaal vijf jaar beroepservaring kan ...

EN Lijst erkende bemiddelaars

EN Vorming bemiddelaars

EN De erkenningsprocedure

EN BODY Om te worden erkend als bemiddelaar moet men voldoen aan enkele voorwaarden, met name ...