Mediation

EN De bemiddeling praktisch

EN Wanneer?

EN Bemiddeling kan beoogd worden wanneer partijen van mening verschillen en er niet zelf uitkomen. Maar niet alle meningsverschillen ...

EN Voordelen van de bemiddeling

EN De bemiddeling heeft tal van voordelen vergeleken met een klassieke rechtsgang voor een rechtbank. Boven het feit een gemeenschappelijke stap te zijn, is de bemiddeling vlugger, minder kostelijk, ...

EN Vormen van bemiddeling

EN De bemiddeling is in elk geval een vrijwillig process waaraan de partijen uit volkomen vrije wil deelnemen en zonder dat er enige verplichting op hen ...

Frequently Asked Questions

  • EN BODY Het woord ‘bemiddeling’ dekt heel wat verschillende ladingen; het begrip wordt net zo vaak fout gedefinieerd als gebruikt. Bij wijze van voorbeeld: ombudsmannen bij overheidsbedrijven, de federale ombudsman, bemiddelaars in strafrechtelijke zaken, schuldenbemiddelaars, … regelen...

Search for a mediator

With this search engine, you can find a suitable mediator in your area, depending on the nature of the dispute.

EN Succesverhalen

EN TEASER Om succes als een welslagen te ervaren, is soms eerst een harde leerschool nodig. Immers drijft een natuurlijke reflex boven om in geval van geschil ...

EN Soorten bemiddeling

EN TEASER Overeenkomstig de structuur van de Federale Bemiddelingscommissie (FBC) wordt onderscheid gemaakt tussen bemiddeling in familiale, sociale en Burgerlijke en ...

EN Praktijkmodellen

EN TEASER De uiteindelijke doelstelling in bemiddeling is het bereiken van een onderhandelde oplossing. De wijze waarop de bemiddelaar met de partijen het ...

EN Vergelijking gerechtelijke procedure

EN TEASER U heeft begrepen dat het concept van de bemiddeling bijna synoniem is van dé Vrijheid: vrijheid om te doen of niet te doen, vrijheid om de bemiddeling te stoppen op ...