What is Mediation?

You will find on this website all the useful information concerning the mediation and the progress of the mediation process in order to be able to call upon an mediator with full knowledge of the f ...

Search for a mediator

With this search engine, you can find a suitable mediator in your area, depending on the nature of the dispute.

Frequently Asked Questions

  • EN BODY Het woord ‘bemiddeling’ dekt heel wat verschillende ladingen; het begrip wordt net zo vaak fout gedefinieerd als gebruikt. Bij wijze van voorbeeld: ombudsmannen bij overheidsbedrijven, de federale ombudsman, bemiddelaars in strafrechtelijke zaken, schuldenbemiddelaars, … regelen...