EN EUROPEES

EN BODY De Europese Unie streeft ernaar om de wetgevingen van de lidstaten via richtlijnen en verordeningen op elkaar af te stemmen. Dit geldt ook voor de bemiddeling waarvoor een werkelijk Europees beleid geldt. In dit verband verwijzen wij u graag naar de betreffende teksten.